Nieten Internationale Spedition, s.r.o.

The expert for customs service

 NIETEN

Intrastat


Intrastat je systém sběru dat a informací pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie - tzv. vnitrounijní obchod. Údaje umožní sestavit měsíční statistiku zahraničního obchodu České republiky pro potřeby podnikatelské sféry, orgánů EU a další orgánů a organizací ČR. Povinnost vykazovat data pro Intrastat má každý podnikatel, jehož vnitřně unijní dodávky přesáhnou za kalendářní rok hranici 12.000.000,- Kč – zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží. 

Nabízíme Vám: podávání měsíčních hlášení za Vaší firmu, kontakt s celními orgány, důvěrné zacházení s Vašimi údaji o vnitrounijním obchodu, nezatěžování Vašich pracovníků těmito úkoly - ušetření pracovních sil na tomto úseku, činnosti celní tarifikace vyškolenými deklaranty podle aktuálních předpisů, znalost v používání dodacích podmínek, povah transakcí a ostatních oblastí potřebných ke zpracování.

Ušetřete si námahu i mrzutosti s úřady, přenechejte nám jako specialistům Vaše hlášení INTRASTAT – za výhodných a přijatelných podmínek.

We are the holders of certificate

Alternate Text

CZ AEOC 0900E5

Contact

č.p. 65,
Chrastavice | PSČ 344 01

+420 379 792 219