HyperLink

Intrastat

Co je intrastat - je to systém sběru dat a informací pro statistiku obchodu
se zbožím mezi členskými státy Evropské unie - tzv. vnitrounijní obchod. Údaje umožní sestavit měsíční statistiku zahraničního obchodu České republiky pro potřeby podnikatelské sféry, orgánů EU a další orgánů
a organizací ČR.

Povinnost vykazovat data pro Intrastat má každý podnikatel, jehož vnitřně unijní dodávky přesáhnou za kalendářní rok hranici 8.000.000,- Kč – zvlášť
pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží.

     Nieten EU            
Nieten Intrastat EU

  Co Vám nabízíme:

  • podávání měsíčních hlášení za Vaší firmu /zpravodajskou jednotku/, kontakt s celními orgány bez Vás, podávání negativních hlášení

  • důvěrné zacházení s Vašimi údaji o vnitrounijním obchodu, nezatěžování Vašich pracovníků těmito úkoly - ušetření pracovních sil na tomto úseku činnosti

  • celní tarifikace vyškolenými deklaranty podle aktuálních předpisů, znalost v používání dodacích podmínek, povah transakcí a ostatních oblastí potřebných ke zpracování

  • propracované PC programy pro spolehlivé zpracování údajů, kontrola platnosti použitých údajů

  • odstranění veškerých restrikcí možných z chybovosti těchto hlášení
    ze strany celních orgánů

Ušetřete si námahu i mrzutosti s úřady, přenechejte nám jako specialistům Vaše hlášení INTRASTAT – za výhodných a přijatelných podmínek.
Bezplatné poradenství a cenová nabídka na těchto kontaktech:

Tel.: +420 379 792 231, -233

Fax: +420 379 792 252; email: nieten@nieten.cz

           Nieten Intrastat kontakt
Jsme držiteli certifikátu

CZ AEOC 0900E5
Novinky
3. 12. 2018
Nieten Plzeň - pevná linka mimo provoz
Podrobnosti ...
18. 10. 2018
Omezení provozu pracoviště Jičín 29.10.2018
Podrobnosti ...

Přehled novinek
Nieten Internationale Spedition | U Nietenu 65 | Chrastavice | PSČ 344 01 | tel: +420 379 792 233 | e-mail: nieten@nieten.cz | Admin