HyperLink

Celní služby

 • Vystavování celních prohlášení (dokladů JSD, VDD, D.V.1, SCP) a odbavování zboží v režimu dovozu, vývozu, režimu s ekonomickými účinky (aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk, dočasné použití, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu) na kterýkoliv celní úřad v ČR.
  S využitím zjednodušených postupů pro všechny celní režimy a Centralizovaného celního řízení
  (CCŘ - projednání zboží do celního režimu na jiném celním úřadě než je zboží předkládáno).
   
 • Vypracování žádosti o EORI.
   
 • Vystavování dokladů v režimu tranzit (T1, T2, T5) na kterýkoliv celní úřad v ČR.
   
 • Vystavování osvědčení o původu zboží (EUR.1, A.TR), přepravních dokladů (CMR). 
   
 • Vystavování a projednávání karnetů TIR (v tištěné i elektronické formě).
   
 • Vystavování dokladů v režimu tranzit (T1) z kterékoliv celního úřadu v DE, z Rotterdamu a Antwerp.
   
 • vystavení B-Nr.  (doklad na převoz zboží po moři příjemci).
   
 • Verwahrerwechsel (doklad na převoz zboží z přístaviště na veterinu nebo fytokontrolu).
   
 • Doklad A18 (Verpflichtungsschein), zajištění fyto a veterinární kontroly v Hamburgu.
   
 • Celní odbavení na CH/DE a AT/DE hranici (vyclení, T1) 
 • Neutralizace (výměna) dokladů při dovozu ze třetích zemí i v rámci EU.
   
 • Poskytování ručení za celní dluh ve všech druzích operací, vedení evidence ekonomických režimů
  (v elektronické formě).
 • Vypracování žádostí na zjednodušené postupy ve vývozech, dovozech a společných tranzitech – schválený odesílatel a příjemce, uskladňování v celních skladech a schválený vývozce dle
  podmínek firem, na základě objednávky a předem stanovené ceny, vypracování žádosti na zřízení
  celního skladu veřejného i soukromého, s možností zajištění záruky firmy Nieten Internationale
  Spedition

   
 • Vedení zjednodušených postupů (v elektronické formě). 
   
 • Zastupování firem v celním a správním řízení vůči celním orgánům (řešení složitějších problémů, zpracování opravných prostředků proti rozhodnutí celních orgánů všech stupňů, ukončování a vyřizování nepotvrzeného dodání zboží na dokladech T 1, T2 a VDD). 
   
 • Celní poradenství v zabezpečování licenčního řízení, řešení problematiky závazných informací
  v celním sazebním zařazení a původu zboží, orientace v kvótách EU.
   
 • Optimalizace - podmínky dovozu a vývozu zboží mimo EU, návrh na zařazení zboží do integrovaného
  tarifu Společenství - TARIC.

Bezplatné poradenství a cenová nabídka na těchto kontaktech:

Tel.: +420 379 792 231, -233

Fax: +420 379 792 252; email: nieten@nieten.cz

Nieten - celní deklarace
 
Jsme držiteli certifikátu

CZ AEOC 0900E5
Novinky
3. 12. 2018
Nieten Plzeň - pevná linka mimo provoz
Podrobnosti ...
18. 10. 2018
Omezení provozu pracoviště Jičín 29.10.2018
Podrobnosti ...

Přehled novinek
Nieten Internationale Spedition | U Nietenu 65 | Chrastavice | PSČ 344 01 | tel: +420 379 792 233 | e-mail: nieten@nieten.cz | Admin