HyperLink

Celní služby

 • Vystavování celních prohlášení (dokladů JSD, VDD, D.V.1, SCP) a odbavování zboží v režimu dovozu, vývozu, režimu s ekonomickými účinky (aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk, dočasné použití, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu) na kterýkoliv celní úřad v ČR.
  S využitím zjednodušených postupů pro všechny celní režimy a Centralizovaného celního řízení
  (CCŘ - projednání zboží do celního režimu na jiném celním úřadě než je zboží předkládáno).
   
 • Vypracování žádosti o EORI.
   
 • Vystavování dokladů v režimu tranzit (T1, T2, T5) na kterýkoliv celní úřad v ČR.
   
 • Vystavování osvědčení o původu zboží (EUR.1, A.TR), přepravních dokladů (CMR). 
   
 • Vystavování a projednávání karnetů TIR (v tištěné i elektronické formě).
   
 • Vystavování dokladů v režimu tranzit (T1) z kterékoliv celního úřadu v DE, z Rotterdamu a Antwerp.
   
 • vystavení B-Nr.  (doklad na převoz zboží po moři příjemci).
   
 • Verwahrerwechsel (doklad na převoz zboží z přístaviště na veterinu nebo fytokontrolu).
   
 • Doklad A18 (Verpflichtungsschein), zajištění fyto a veterinární kontroly v Hamburgu.
   
 • Celní odbavení na CH/DE a AT/DE hranici (vyclení, T1) 
 • Neutralizace (výměna) dokladů při dovozu ze třetích zemí i v rámci EU.
   
 • Poskytování ručení za celní dluh ve všech druzích operací, vedení evidence ekonomických režimů
  (v elektronické formě).
 • Vypracování žádostí na zjednodušené postupy ve vývozech, dovozech a společných tranzitech – schválený odesílatel a příjemce, uskladňování v celních skladech a schválený vývozce dle
  podmínek firem, na základě objednávky a předem stanovené ceny, vypracování žádosti na zřízení
  celního skladu veřejného i soukromého, s možností zajištění záruky firmy Nieten Internationale
  Spedition

   
 • Vedení zjednodušených postupů (v elektronické formě). 
   
 • Zastupování firem v celním a správním řízení vůči celním orgánům (řešení složitějších problémů, zpracování opravných prostředků proti rozhodnutí celních orgánů všech stupňů, ukončování a vyřizování nepotvrzeného dodání zboží na dokladech T 1, T2 a VDD). 
   
 • Celní poradenství v zabezpečování licenčního řízení, řešení problematiky závazných informací
  v celním sazebním zařazení a původu zboží, orientace v kvótách EU.
   
 • Optimalizace - podmínky dovozu a vývozu zboží mimo EU, návrh na zařazení zboží do integrovaného
  tarifu Společenství - TARIC.

Bezplatné poradenství a cenová nabídka na těchto kontaktech:

Tel.: +420 379 792 231, -233

Fax: +420 379 792 252; email: nieten@nieten.cz

Nieten - celní deklarace
 
Jsme držiteli certifikátu

CZ AEOC 0900E5
Novinky
3. 10. 2018
Omezení provozu pracoviště Ústí nad Labem 16.10.2018
Podrobnosti ...
20. 7. 2018
Hledáme zaměstnance pro pracoviště Praha Hostivař
Podrobnosti ...

Přehled novinek
Nieten Internationale Spedition | U Nietenu 65 | Chrastavice | PSČ 344 01 | tel: +420 379 792 233 | e-mail: nieten@nieten.cz | Admin