Nieten Internationale Spedition, s.r.o.

specialista na poskytování celních služeb

 NIETEN

Kvóty na dovoz určitých výrobků z oceli

Datum: 19.07.2018

V Úředním věstníku bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1013 ze dne 17. července 2018, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli. Toto nařízení vstupuje v platnost  19.7.2018.

Toto prováděcí nařízení otevírá celní kvóty na dovoz určitých výrobků z oceli (z většiny zemí). V případě vyčerpání kvóty se bude vybírat dodatečné clo ve výši 25 % z hodnoty zboží.

V případě, že bude žádáno o kvótu bude nutné dozajistit celní dluh do doby přidělení kvóty.

Pokud si dovozce/deklarant nepožádá o čerpání kvóty nebo bude kvóta již vyčerpaná, bude mu vyměřeno dodatečné clo ve výši 25 % z hodnoty zboží.
Jsme držiteli certifikátu

Alternate Text

CZ AEOC 0900E5

Kontakt

U Nietenu 65,
Chrastavice | PSČ 344 01

+420 379 792 219