Nieten Internationale Spedition, s.r.o.

The expert for customs service

 NIETEN

Historie


V roce 1924 založil Albert Kretschmer spolu s Carlem-Augustem Nietenem z Duisburgu v sudetském městečku Tetschenu firmu NIETEN, mezinárodní podnik pro přepravu dřeva, a od roku 1927 z ní postupně vybudoval - jako jediný společník firmy - největší spedici, zabývající se přepravou dřeva v tehdejším Československu a Rakousku. Po odsunu sudetských Němců v roce 1945 odešel do Saska a o pět let později (v roce 1950) se spolu se svou rodinou přestěhoval na západ do Freilassingu. Během krátké doby se mu podařilo opět úspěšně rozvinout přepravu dřeva po železnici, založit vlastní kanceláře na hraničních přechodech a uvést do provozu dceřinou firmu v Rakousku. 

Dcera Alberta Kretschmera, paní Christl Lastovka-Kretschmer, vedla po smrti zakladatele v roce 1977 podnik dále a záhy získala - díky své nevyčerpatelné energii, píli a nezaměnitelnému osobnímu kouzlu - vynikající pověst v tomto podnikatelském oboru. Navzdory obtížné celkové hospodářské situaci se jí podařilo neustále rozšiřovat objem podniku a získávat nová působiště, dopravní spojení a nové produkty.

Její syn Klaus Lastovka převzal v roce 1994 veškerou odpovědnost za vedení podniku. Těžištěm jeho činnosti se stalo hledání a uvádění do provozu nových tras pro přepravu zboží ve stále se rozrůstající Evropě. Postupně začaly vznikat rychle rostoucí spediční organizace v České republice, na Slovensku a v Polsku.
Hlavním cílem je dnes vytváření sítě kanceláří a poboček, specializovaných na poskytování celních služeb.